Ordförande

Mathias Standertskjöld-Nordenstam (+358 40 567 7375 )

 

Viceordförande

Hans Munck

 

Sekreterare

Anders Munck (ajmunck(at)gmail.com)

 

Medlemmar

Eva Standertskjöld

Anna Lisa Brüninghaus

Indira Wrede

 

Suppleanter

Helena Benvik

Ina Piekkala

Thomas Riska

 

Kontaktuppgifter

slf.std(at)kolumbus.fi

Angående hemsidan: arkivariestd(a)gmail.com