Grundandet

Den 6 december 1947 samlas 30 medlemmar av släkten Standertskjöld på Riddarhuset i Helsingfors. På agendan står grundandet av en släktförening. Sammankallare till mötet är Arvid Standertskjöld och Rolf Standertskjöld-Nordenstam. Den 20 november 1948 godkände Justitieministeriet stadgarna och föreningen intogs i föreningsregistret. Den första styrelsen:

 • Arvid Standertskjöld (ordf.)
 • Harald Munck af Fulkila (vice ordf.)
 • Henrik Standertskjöld (ord. medl.)
 • Elvira Standertskjöld (ord. medl.)
 • Rolf Standertskjöld-Nordenstam (ord. medl.)
 • Gustaf Standertskjöld-Nordenstam (ord. medl.)
 • Lilli Moliis (ord. medl.)

Uppgifter

Vid grundandet definierades föreningens uppgifter i 5 punkter:

 • befrämja sammanhållningen och befästa känslan av samhörighet
 • stödja medlemmar som var i behov av ekonomisk och moralisk hjälp
 • skapa ett släktarkiv
 • släktforskning skulle bedrivas som skulle utmynna i en tryckt historik
 • vårda familjegravar

Ännu i denna dag är släktföreningens huvudsakliga uppgifter de samma som vid grundandet. Elvira Standertskjöld, då 82år, formulerade träffande släktföreningens betydelse: "Trevligt att återse forntid och lära känna framtid".