Lahdentaka och Suontaka

"Generalen" köpte Lahdentaka av sin frus syster 1884 eftersom hon blivit änka och nu bjöd ut godset till släkten. Det var hans son Edvard Robert Standertskjöld som kom att bo på Lahdentaka, vid tiden för köpet var han 25 år. Arealen var 2500 hektar av vilket 300 hektar var odlad jord. I köpet ingick även Suontaka på 1500 hektar. Edvard bodde på gården i 30 år och livet där var ett typiskt herrgårdsliv under slutet av 1800-talet.

Gården har funnits sedan medeltiden, och omtalas som frälsegods 1449. Karaktärhuset, som ännu finns kvar idag, är byggt 1791 och ligger ca 17 km norr om Tavastehus. Inredningen på Lahdentaka var något rikhaltigare, utan att vara överdådig, än på Kirstula. Speciellt kan rök- eller jaktrummet nämnas som hade inredning t.ex. från Turkiet. Parken består av ca fem hektar och sträcker sig till stranden av Vanajavesistråten. På västra sidan av vattnet ligger Suontaka. Suontaka har sedan 1747 varit förenat med Lahdentaka. År 1915 sålde Edvard själva Lahdentaka omfattande ca 1200 hektar och drog sig tillbaka till Suontaka. Både Lahdentaka och Suontaka fick ett tråkigt skut då inbördeskriget började. Den nya ägaren på Lahdentaka togs tillfånga av rödgardisterna men lyckades tillslut fly, sämre gick det för Edvard på Suontaka. Han togs tillfånga och mördades. Suontaka köptes sedan av Erik Rosenlew och finns ännu idag i släktens ägo. Lahdentaka höll på att förfalla tills för några år sedan då veterinären Mikko Suominen med familj köpte gården och har påbörjat en restaurering av huset och parken