Nobilisering - 1772

Med den finländska delen av Gustav III:s statskupp 1772 börjar adelsätterna Standertskjölds historia. Vid flottan fanns den 40-årige fänriken Henrik Johan Justander. Sommaren 1772 hade överste Jakob Magnus Sprengtporten haft som uppgift att samla styrkor i Finland som tillsammans med trupper i Skåne samtidigt sättas i rörelse mot Stockholm.

25 augusti 1772 nåddes man av budet att konungen Gustav III redan utfört statskuppen och att allt hade skett mycket oblodigt. Sprengtporten avseglade förmodande att hjälp ännu kan behövas med 800 man mot Stockholm. Den 6 september mottogs trupperna i Stockholms skärgård av kung Gustav III. Befälhavare över skutan ”Prins Hendrich af Preussen” var Henrik Johan Justander.

Detta företag ledde till att flera finska officerare adlades. Adlandet skedde den 13 september 1772 och namnet blev Standertskjöld.