Ingala

"Generalens" son, Henrik ”Kasi”, uttökade ytterligare sin egendom och förvärvade 1903 Ingala skatthemman och två andra hemman i Hattula, sammanlagt 1100 hektar. Ingala ligger vid stranden till Alijärvi sjö, 15km väster om Tavastehus. Carl Johan Standertskjöld innehade senare även Ingala, som han innehade till 1924.