Kirstula

Kirstula ligger strax norr om Tavastehus. Gården är omgiven av en gammal park som vetter mot Hattulafjärden. På andra sidan om vattnet ligger Karlberg, idag Aulanko. Kirstula uppstod, som många andra i samma trakt, genom en sammanslagning av rusthåll. I jämförelse med släktens andra gods förblev Kirstula relativt litet, i slutet av 1930-talet uppgavs arealen vara ca 500 hektar. Kirstula framstår under 1880-talet ha varit ett välbärgat gods med modernt jordbruk. Karaktärshuset är en empirisk byggnad vars stommes ursprung är från slutet av 1700-talet.

Generalen Carl August Standertskjöld köpte Kirstula 1853 och det var hans första gård. Före detta hade gården gott i arv i släkten John för att de sista åren ägas av titulärråd Dobrovolski. Kirstula har sedermera betraktats som den verkliga släktgården där släkten ofta samlades och flera medlemmar av släkten bodde i olika repriser. Då generalens fru dog kom han och sönerna överens om att Kirstula skulle överföras till äldste sonen Herman Standertskjöld-Nordenstam, de andra sönerna fick andra gårdar. Det var ändå generalen som behöll ägande- och dispositionsrätten. Generalen dog 1885 och då ärvde sönerna gemensamt Kirstula. Sönerna drev sedan gården lite turvis och ibland samtidigt för att sedan 1885 helt ägas av Carl Johan Standertskjöld. Gustaf Herman Standertskjöld-Nordenstam köpte gården av Carl Johan och brukade Kirstula. Gustafs och hans fru Stellas äktenskap förblev barnlöst. Då Gustaf dog 45 år gammal ägde hans fru Stella Kirstula i ännu två år. Efter det här tog hans fader Herman över Kirstula