Standertskjöld som industrimän

Släktens industritraditioner börjar med general Carl August Standertskjölds aktiva tid i Tula. Han näjde sig inte med att var verksam i Tula utan investerade i egna projekt. De första fabrikerna var Ingerois träsliperi och Hovinsaari såg.

Carl Augusts son ”Adi” studerade i Europa för att förbereda sig på att överta fabriken i Ingerois. Företaget hade problem och 1887 sålde de Standertskjöldska delägarna sina andelar av fabriken.

Adi Standertskjöld grundar 1889 Enso träsliperi. 1911 sålde han träsliperiet till AB W Gutzeit & Co. Namnet Enso lever fortfarande kvar i det dagsläget globala företaget ”Stora-Enso”.

Kaukas papperbruk är en annan fabrik som Standertskjöldare spelat en avgörande roll i. Hugo Standertskjöld köpte bolaget 1894. Föreaget var i dåligt skick, upplöstes och snart därefter kom Huga att som ensam ägare bilda Kaukas Fabrik. Även Hugo hade fått sin första erfarenhet inom industri vid gevärsfaktoriet i Tula. Förutom vid gevärsfaktoriet kom Hugo också att engagera sig i en patronfabrik i Tula.

Kaukas cellulosafabriks produktion i Villmanstrand kom igång 1897. I slutet av 1903 omvandlades Kaukas Fabrik till ett aktiebolag och Hugo var inte längre ensam ägare. Hugo Standertskjöld kom fram till sin bortgång 1931 att behålla kontroll över fabriken.