Allmänt

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var det Standertskjöldska godsinnehavet som störst. Då omfattade det över 20 000 hektar, i huvudsak i det gamla landskapet Tavastland, mellan Tavastehustrakten och Tammerfors. Medlemmar av ätten besatt ett tiotal gårdar i Tavastland, men även Boe och Drägsby gårdar i Borgå socken. Savijärvi gård i Sibbo har också varit i släktens ägo. I huvudstadsregionen har gårdar som Gumtäkt gård, Elfvik och Degerö gård ägts (eller ägs fortfarande) av medlemmar av ätten. Även Brödtorp i Pojo ägdes under en kort tid, medan Wiurila i Halikko i modern tid genom arv och köp har övergått i Standertskjöldsk ägo. Under 1800-talet hörde Standertskjöldarna i Finland till godsägarklassen och levde ett herrgårdsliv.