Hugo Standertskjöld

Huga Standertskjöld var förutom en framgångsrik industriman en av Finlands mest betydelsefulla personer i början av 1900-talet. Hugo Standertskjölds välvilja och välgörenhet kom fram på i huvudsak två sätt. Han hjälpte dels släktingar och vänner som hade ekonomiska problem och dels ställde han upp som mecenat för de mest skilda ändamål.

Hugo Standertskjöld understödde såväl kultur som vetenskap. Det kan nämnas att han var med och avklarade Finlands skulder vid världsutställningen i Paris 1889 och att han under 1920-talet bekostade en personlig professur vid Åbo Akademi och en stor donation ”för kräftsjukdomens bekämpande i Finland.”

På sin 85-årsdag den 22 september 1929 blev han uppvaktad av så gott som hela den finska eliten. Hans begravning i maj 1931 fick nästan karaktären av en nationell manifestation. Tal och hyllningar framfördes av alla de företag, föreningar och organisationer han engagerat sig i.